Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 17-7-2023

SRA-Whitepaper AVG: Hoe lang moet ik gegevens bewaren?

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt onder meer gesteld dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, waarbij bovendien duidelijk moet zijn hoe lang de gegevens worden bewaard.

Mappen

Hoe lang gegevens moeten worden bewaard, ligt voor een deel vast in wet- en regelgeving, zoals de Algemene Wet Bestuursrecht, Burgerlijk Wetboek Boek 2 en Wet Rijksbelastingen. Voor veel typen documenten geldt daarbij een minimale bewaartermijn.

Dit roept de vraag op hoe lang gegevens moeten worden bewaard, rekening houdend met wet- en regelgeving.

Bewaartermijnen

In deze geactualiseerde Whitepaper is van een aantal type documenten opgenomen wat de bewaartermijnen zijn. Deze bewaartermijnen gelden voor zowel uw eigen administratie als richting de dienstverlening voor uw klant. Op basis van ervaringen vanuit de praktijk wordt - waar mogelijk - een duiding gegeven hoe kan worden omgegaan met het bewaren van gegevens. Dit betreft de termijn voor het bewaren van de gegevens.

Opslag en beveiliging

Voor wat betreft de opslag en beveiliging van de gegevens dient u zelf de juiste passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te treffen.

Download de Whitepaper

Doe de AVG Quickscan!

Bent u volledig AVG-proof? Heeft u alle rechten en plichten richting uw klanten, leveranciers en personeel geborgd? Weet u wat u moet vastleggen en wat u moet bewaren? De AVG Quickscan geeft antwoord. Kijk voor meer informatie op:

AVG Quickscan