Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-5-2023

Visie op kleine mkb-praktijk

NBA, Novaa en SRA organiseren in het kader van het project ‘Visie op kleine mkb-praktijken’ twee rondetafels. Met de bijeenkomsten wordt input verzameld voor een gezamenlijke position paper over de mkb-praktijk. De position paper draagt ook bij als inbreng voor de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding.

De eerste discussiebijeenkomst begin mei stond in het teken van thema's als de combinatie van ondernemerschap en vakmanschap bij mkb-accountants, de opleiding en stage en het beroepsprofiel en DNA van de mkb-accountant. Dirk van der Bij gaf namens SRA een inleiding over de opleiding en stage van de mkb-accountant. 

Circa veertig vertegenwoordigers uit kleine mkb-praktijken, het onderwijs, gebruikers van accountantsproducten en -verklaringen en een afvaardiging vanuit de Young Profs waren aanwezig. Ook Margreeth Kloppenburg, secretaris van de Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding nam kennis van de visie van de deelnemers op de thematiek.

Op 22 juni volgt de tweede rondetafel. Dan spreken NBA, Novaa en SRA met betrokkenen over regelgeving en regeldruk, de behoeften van stakeholders van mkb-accountants en de ontwikkelingen ten aanzien van instroom en uitstroom uit het beroep en de opleiding.