Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 18-7-2023

Volgende fase proefprocedures massaalbezwaarplusprocedure box 3

De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de diverse belangenorganisaties Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, SRA, NBA, NOB, RB en NOAB. Op basis daarvan worden de procedures voor de massaalbezwaarplusprocedure voor box 3 gevoerd. 

Administratie

Vier procedures

Het ziet er naar uit dat het zal gaan om vier procedures. De rechtsvragen zijn daarbij door het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties afgestemd. Deze procedures gaan in de kern om antwoord te krijgen op de vraag of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen hun aanslag box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 (de zogeheten niet-bezwaarmakers), toch recht hebben op rechtsherstel conform de Wet rechtsherstel box 3.

Kerstarrest Hoge Raad

Voorgaande komt voort uit het kerstarrest van de Hoge Raad van 2021, waarin de hoogste rechter oordeelde dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing met een forfaitair rendement (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Later, in mei 2022, besliste de Hoge Raad dat de belastingplichtigen die geen bezwaar tegen de vermogensrendementsheffing hadden ingediend en dus niet meeliepen in de massaalbezwaarprocedure, geen recht op rechtsherstel hebben. Dit in tegenstelling tot de belastingplichtigen die wel bezwaar hadden ingediend, de zogenoemde bezwaarmakers. Die laatsten krijgen volgens de Wet rechtsherstel box 3 wel automatisch rechtsherstel.

Massaalbezwaarplusprocedure

Het ministerie van Financiën zag naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak van mei 2022 geen redenen de niet-bezwaarmakers te  compenseren. Na veel discussies met de belangenorganisaties en in de politiek is later toch de massaalbezwaarplusprocedure voor de niet-bezwaarmakers ingesteld. Daarin worden in de vier procedures alle mogelijke argumenten gepresenteerd in de hoop dat de Hoge Raad alsnog zal besluiten dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel.

Tip! Nieuwe heffing box 3 per 2027? Demissionair staatssecretaris Van Rij van het ministerie van Financiën zou met een conceptwetsvoorstel voor een nieuw stelsel voor box 3 komen. Door de val van het kabinet is het onzeker of dit er komt.