Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 26-9-2023

Voortgang proefprocedures box 3

Partijen (SRA, Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, RB, NOB) hebben inmiddels verschillende casussen voorgelegd aan het Ministerie van Financiën, die antwoord moeten geven op de rechtsvragen rond de massaalbezwaarplusprocedure en de procedure rond het rechtsherstel box 3 (of rechtsherstel in stand kan blijven als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement). 

Per 18 september is er nog een advies voor de Hoge Raad gekomen van advocaat-generaal Wattel. Wattel zegt dat de Wet rechtsherstel box 3 op onderdelen nog steeds in strijd is met de grondrechten, behalve voor spaarders. Doorgaans neemt de Hoge Raad die naar verwachting over een halfjaar hierover uitspraak doet, het advies van de A-G over. Mocht dat zo zijn, dan betekent dat veel hersteloperaties rond de Wet rechtsherstel box 3. Wilt u meer weten? We hebben een dossier over de ontwikkelingen rond box 3.