Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 11-7-2024

Dien aangifte IB pas in ná ontvangst voorlopige aanslag

Uit de praktijk hoort SRA geluiden dat het voorkomt dat de Belastingdienst geen voorlopige aanslag meer oplegt naar aanleiding van een verzoek met als argument dat de aangifte al is ingediend, ook als eerst de voorlopige aanslag is aangevraagd en pas daarna de aangifte is ingediend. In verband hiermee lijkt het verstandig om de aangifte pas in te dienen als de voorlopige aanslag is ontvangen.

Belastingdienst

Hoge belastingrente

Het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag is, gezien de hoge belastingrente, nog belangrijker geworden dan voorheen. Helaas is het niet altijd mogelijk om nog een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen en moet gewacht worden totdat de Belastingdienst een (voorlopige) aanslag oplegt naar aanleiding van de ingediende aangifte.

Toch geen voorlopige aanslag?

De Belastingdienst meldt op de website dat het niet mogelijk is om een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen als de aangifte al is ingediend. Deze regel is over het algemeen wel bekend, maar lijkt in de praktijk stringent te kunnen uitwerken.

Uit de praktijk hoort SRA namelijk geluiden dat als eerst de voorlopige aanslag is aangevraagd en daarna pas de aangifte is ingediend, het toch kan voorkomen dat de Belastingdienst geen voorlopige aanslag oplegt na de aanvraag met als argument dat de aangifte al is ingediend. Gewacht moet dan worden tot het moment dat de Belastingdienst de (voorlopige) aanslag oplegt naar aanleiding van de ingediende aangifte. In verband hiermee lijkt het verstandig om de processen op uw kantoor zo in te richten dat de aangifte pas ingediend wordt als de voorlopige aanslag van de Belastingdienst ontvangen is.

Vragen Belastingdienst

Naar aanleiding van de ontvangen geluiden heeft SRA aan de Belastingdienst gevraagd of het klopt dat geen voorlopige aanslag meer wordt opgelegd naar een aanleiding van een verzoek daartoe, als dit verzoek relatief snel gevolgd wordt door het indienen van de aangifte.

In aanvulling daarop heeft SRA ook gevraagd hoe de Belastingdienst er dan voor kan zorgen dat er na het indienen van de aangifte snel een voorlopige aanslag wordt opgelegd. Als de Belastingdienst de vragen beantwoord, zullen wij u daarover informeren.

Vooralsnog lijkt het raadzaam om het hier niet op aan te laten komen en – zoals hiervoor al aangegeven - de aangifte pas in te dienen als de voorlopige aanslag is ontvangen.

Uiterste termijnen aanvraag/wijzigen voorlopige aanslag

De Belastingdienst vermeldt op de website dat het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag uiterlijk kan tot het moment waarop de aangifte moet zijn ingediend. Voor aanslagen IB 2023 was dat dus tot uiterlijk 1 mei 2024. Is er echter uitstel voor het indienen van de aangifte gekregen, dan kan aanvragen of wijzigen van de voorlopige aanslag uiterlijk tot de uitgestelde datum waarop de aangifte moet zijn ingediend.

Let op!

Als uw cliënt geen uitnodiging tot het indienen van de aangifte heeft ontvangen, kan het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag tot 1 mei na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor het jaar 2023 kon dit dus uiterlijk tot 1 mei 2024. Vanaf 1 mei 2024 legt de Belastingdienst in deze situaties alleen nog een voorlopige aanslag op na aanleiding van het indienen van de aangifte.

Vertraging verwerken verzoeken voorlopige aanslag 2023

Eind juni 2024 meldde de Belastingdienst overigens dat de verwerking van ongeveer 3.500 verzoeken voor een voorlopige aanslag 2023, vertraging had opgelopen. Deze voorlopige aanslagen worden uiterlijk eind juli 2024 alsnog opgelegd. De Belastingdienst onderzoekt nog in welke gevallen deze vertraagde oplegging tot belastingrente leidt en wat ze daar dan aan gaan doen.