Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 13-3-2024

Nieuwe verhoogde grensbedragen!

Met ingang van vandaag, 13 maart 2024, gelden de nieuwe verhoogde grensbedragen. Het is nu dus toegestaan de verhoogde grensbedragen al voor boekjaar 2023 toe te passen. Vanaf boekjaar 2024 is dit verplicht.

Let op

Vergelijkende cijfers

Ook de vergelijkende cijfers (boekjaar 2022) worden getoetst aan de nieuwe (verhoogde) grensbedragen. Dit ter bepaling van het regime boekjaar 2023 op basis van twee opeenvolgende jaren (2022 en 2023). Dat betekent concreet dat bij toepassing voor boekjaar 2023 ook de vergelijkende cijfers aan de nieuwe (verhoogde) grensbedragen mogen worden getoetst.

Intrekken wettelijke controleopdracht

In het geval er reeds begonnen was met de wettelijke controle van een jaarrekening kan het bestuur van de betreffende onderneming ervoor kiezen de wettelijke controleopdracht in te trekken. Juridisch gezien is de accountantsorganisatie met de te controleren entiteit een overeenkomst aangegaan tot het uitvoeren van een wettelijke controleopdracht. Wanneer deze opdracht wijzigt en 'omgezet' wordt in een andersoortige opdracht (vrijwillige controle, beoordelen, samenstellen) is er sprake van een tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst. Aldus is er sprake van een meldingsplicht. Het verzoek van de AFM aan de kantoren is om de meldingen te bundelen. Aan het tussentijds beëindigen zijn geen 'sancties' verbonden. 

Tip! Uiteraard heeft het bestuur ook voor boekjaar 2023 de mogelijkheid om de controle te continueren.

Let op! We benadrukken dat wanneer nog het boekjaar 2022 (of eerder) moet worden opgemaakt, de nieuwe grensbedragen niet mogen worden toegepast bij de bepaling van het jaarrekeningregime.

Eerder brachten wij: