Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 8-4-2024

Podcast SRA, stand van zaken box 3: bestuurslid Edwin de Witte praat u bij

SRA behartigt al sinds het spraakmakende kerstarrest van december 2021 de belangen van de SRA-kantoren en hun klanten als het gaat om box 3. Bestuurslid Edwin de Witte praat u daarom bij in een eerste podcast van SRA over de stand van zaken rond box 3.

Overleg
  • Wat zijn bijvoorbeeld de afspraken die SRA – in samenwerking met de andere koepels als RB, NOB, NOAB, NBA en de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers – met het Ministerie van Financiën heeft gemaakt?
  • Hoe staat het met de massaalbezwaarplusprocedure?
  • Waar moet een SRA-kantoor voor de klant - ter behoud van rechten - op letten?
  • Wat zijn de gevolgen van de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over het rechtsherstel box 3, die nu pas naar verwachting in augustus komt?
  • Hoe staat het met het conceptwetsvoorstel voor het nieuwe box 3-stelsel?

Laat u in de podcast van SRA bijpraten, neem een kijkje in ons dossier en mocht u vragen hebben over box 3, dan kunt u mailen naar vaktechniek@sra.nl.

Na de opname van de podcast is op 15 april 2024 een Kamerbrief verschenen waarin Staatssecretaris van Rij de Tweede Kamer informeert over onder meer het toekomstige box 3-stelsel en de voorbereidingen op de aankomende box 3-arresten. Een aantal zaken in de Kamerbrief waren op het moment van opnemen van de podcast nog niet bekend en zijn hier dan ook niet in meegenomen, onder meer:

  • de aanpassingen in het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 waarmee aandelen in familiebedrijven ook volgens de hoofdregel van de vermogensaanwasbelasting belast gaan worden;
  • het nog niet opleggen van definitieve aanslagen IB 2023 als daarin box 3-inkomen is opgenomen dat uit meer bestaat dan alleen bank en spaartegoeden;
  • het definitief moeten opleggen in verband met de verjaringstermijn van ongeveer 55.000 aanslagen IB 2021 die momenteel nog worden aangehouden .

Voor meer informatie over de actualiteiten die bekend zijn geworden na het opnemen van de podcast, wordt verwezen naar het nieuwsbericht Stand van zaken toekomstig box 3-stelsel en aankomende box 3-arresten van 17 april 2024.