Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 2-7-2024

Reactie SRA op consultatie Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

SRA heeft gereageerd op het wetsvoorstel Toezichtondersteunende rapportage AFM. Deze wet op hoofdlijnen geeft de AFM de mogelijkheid om financiële instellingen specifieke jaarlijkse rapportageverplichtingen op te leggen. Welke gegevens zij precies moeten rapporteren wordt later vastgesteld via een Algemene maatregel van bestuur.

Overleg

Ondanks dat het wetsvoorstel niet specifiek ziet op accountantsorganisaties heeft SRA haar zorgen over de steeds verdergaande datawensen van de AFM en rapportageverplichtingen voor kantoren naar voren gebracht. In haar wetgevingsbrief 2024 neemt de AFM namelijk een duidelijk voorschot naar (verdere) uitbreiding van risicogericht en datagedreven toezicht en daarmee van data-uitvragen aan accountantsorganisaties door de AFM.

Positieve dialoog

Doel van onze reactie is om een positieve impuls te geven aan een noodzakelijke, voortdurende dialoog tussen toezichthouder en ondertoezichtgestelde instellingen, en om overall kwaliteit in de financieel sector aan te jagen. Wat SRA betreft is het van belang om daarbij in ieder geval de volgende vragen te (blijven) stellen:

  • Leidt de voorgestelde uitbreiding van datagedreven toezicht tot de juiste impact en effecten in het toezicht;
  • Leiden de voorgestelde rapportageverplichtingen tot kwalitatief hoogwaardige analyses met het oog op de handhaving van wettelijke normen én van niet-wettelijke normen;
  • Leidt uitbreiding van datagedreven en risicogericht toezicht en de daarbij behorende rapportageverplichtingen tot toezicht dat proportioneel is, de privacyregels eerbiedigt en in het kader van regeldruk behapbaar is voor financiële instellingen in brede zin, en vanuit SRA-perspectief: voor accountantsorganisaties in het bijzonder. 

Regelreflex

Het willen beheersen en mitigeren van risico’s in de samenleving heeft een regelreflex gecreëerd, en daarmee een reeks van meer en meer maatregelen, allerlei van elkaar afwijkende rapportageverplichtingen en opstapelende regeldruk (administratieve lasten en kosten). Dit wetsvoorstel is hiervan ook een uiting, het drukt naast alle andere informatie-uitvragen zwaar op de diverse spelers binnen de financiële sector. De toegenomen complexiteit van de sector en het benodigde inzicht daarin, kan en mag geen argument zijn voor meer bevoegdheden voor de toezichthouder, en het sec verzamelen van data is daarvoor ook geen oplossing.

SRA streeft ernaar om vanuit de verbinding hierover een brede sectordiscussie te voeren.

Meer lezen?