Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 25-3-2024

Startschot op 2 april SRA-Benchmarkonderzoeken 2024-2025

Op 2 april a.s. wordt het startschot gegeven voor de nieuwe Benchmarkonderzoeken. Vanaf die datum kunnen SRA-kantoren de vragenlijsten van de Kantorenbenchmark en het IT-kostenonderzoek invullen. Het voormalige Salarisonderzoek is fors uitgebreid en heet vanaf dit jaar Arbeidsvoorwaardenonderzoek. Dit nieuwe onderzoek is gesplitst in twee deelonderzoeken: het Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden.

Data- en Benchmarkonderzoek

1) Kantorenbenchmark: inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

De Kantorenbenchmark geeft inzicht in de prestaties van 2023 van het eigen kantoor ten opzichte van kantoren van gelijke omvang en met een vergelijkbare praktijk. De Kantorenbenchmark vraagt onder meer de gemiddelde gerealiseerde productie, de gemiddelde omzet per medewerker, doorberekende tarieven, gemiddelde productiviteit en het gerealiseerde gemiddelde inkomen per vennoot uit.

In het Benchmarkdashboard kunnen eigen rapportages en analyses worden gemaakt. Zo is de eigen ranking binnen de betreffende klasse te zien en worden de resultaten zowel in absolute cijfers als in procenten weergegeven. Ook kunt u in dit dashboard een trendanalyse maken.

2) IT-kostenonderzoek: vergelijk IT-uitgaven met anderen

Automatisering, de beveiliging van het netwerk en data en alle investeringen in (nieuwe) software en hardware zijn vaak grote kostenposten van het accountantskantoor. Het IT-kostenonderzoek geeft inzicht in de huidige uitgaven en die van de benchmark. Het biedt ook aanknopingspunten om bestaande contracten weer eens grondig onder de loep te nemen en waar mogelijk bij te schaven of het gesprek aan te gaan met leveranciers of klanten.

In het IT-kostenonderzoek wordt onder meer gevraagd naar de jaarlijkse kosten van on-premises software, kosten van softwareabonnementen, uitgaven aan onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur, computers en randapparatuur en telefonie en datacommunicatie.

3) Nieuw! Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Het voormalige Salarisonderzoek heet nu Arbeidsvoorwaardenonderzoek en is fors uitgebreid. Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek is opgesplitst in twee deelonderzoeken, namelijk het Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden. De onderzoeken worden op twee verschillende momenten uitgevraagd.

Salarisonderzoek: salarisgegevens medewerkers en vennoten

Met het Salarisonderzoek wordt inzicht verkregen in de actueelste salarissen van medewerkers per functie bij SRA-kantoren. Het Salarisonderzoek bestaat uit een medewerkersgedeelte en een vennotengedeelte. Uiteraard wordt over beide gedeeltes apart gerapporteerd.

Voordeel! Uitvraag in januari 2025

Het Salarisonderzoek wordt voortaan uitgevraagd in januari. Dit levert een belangrijk voordeel op. Deelnemende kantoren beschikken daardoor veel eerder, namelijk in maart 2025 (voorheen oktober), over actuele managementinformatie zoals salarisgegevens en uurtarieven. Op basis hiervan kan dan eerder worden vergeleken en mogelijk nog bijgestuurd worden in het lopende jaar.

Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden: uitgebreide uitvraag secundaire en tertiaire voorwaarden

Dit nieuwe deelonderzoek is een stevige uitbreiding van wat eerder werd uitgevraagd. Tal van secundaire én tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, waardoor een beter beeld wordt verkregen of de eigen voorwaarden in de pas lopen met collega-kantoren.

Onder meer wordt gevraagd naar het gemiddelde aantal vakantie- en adv-dagen, het type pensioenregeling, de studiekostenregeling, de omrekenfactor, lease- en mobiliteitsregelingen, reiskostenvergoedingen, thuiswerkvoorzieningen, overwerkvergoedingen, jubileumvergoedingen en overige personele voorzieningen.

EXTRA! Voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging 2025!

Aanvullend wordt in het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden wel expliciet gevraagd naar de voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025. Deze belangrijke informatie is dan op tijd beschikbaar om voorgenomen salarisaanpassingen voor het nieuwe jaar te vergelijken.

Prijzen en aanmelden

Voor alle prijzen en pakketaanbiedingen, zoals het complete pakket, is hier meer informatie te vinden. Geïnteresseerden kunnen zich direct aanmelden.

Aanmelden voor 1 of meer onderzoeken

Vragen over de onderzoeken?

Heeft u vragen over de inhoud van de onderzoeken? Of wilt u meer weten over de resultaten en rapportages? Neem dan contact op met het team Data en Benchmark.

E onderzoeken@sra.nl
T 030 656 60 60

Teamfoto
V.l.n.r. boven: Theo Reuters, Wilma Hosang en Tony van Oorschot. V.l.n.r. onder: Linda van Dijk, Sabrina Aldaibis en Saskia Sol-Vreeburg.