Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 8-2-2024

Uitstaande coronaschuld blijft dalen, Belastingdienst blijft hulp bieden

De meeste ondernemers hebben hun openstaande corona-belastingschuld terugbetaald. Inmiddels is twee derde van deze schulden door ondernemers afgelost. Tegelijkertijd houdt de Belastingdienst, samen met ondernemersorganisaties, gemeenten en de KVK, zo veel mogelijk contact met 178.000 ondernemers die op dit moment nog een betalingsregeling hebben en veelal bij zijn met aflossen.

Belastingdienst

Waar dienstverlening en contact geen soelaas bieden wordt sinds het najaar van 2023 waar nodig gestart met invorderen. Dit staat in de Kamerbrief met daarin de laatste stand van zaken rond uitstaande coronaschulden die staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gezonden, voorafgaand aan het Commissiedebat Belastingdienst.

55.000 ondernemers niet volledig bij

In totaal hebben ruim 400.000 ondernemers belastinguitstel aangevraagd, bij hen is voor € 47,7 miljard aan corona-belastinguitstel verleend. Twee derde hiervan is inmiddels terugbetaald. Op dit moment staat er nog € 11,5 miljard open binnen de betalingsregeling, bij 178.000 ondernemers. Conform Voorjaarsnota 2023 is de huidige verwachting dat € 2,5 miljard niet terug zal worden betaald. Ondanks verschillende versoepelingen van de betalingsregeling, zoals de mogelijkheid tot verlenging van de betalingstermijn en de betaalpauze, is een groep van circa 55.000 ondernemers niet volledig bij en heeft een betalingsachterstand. Zij nemen nog wel deel aan de betalingsregeling.

Hulp blijft beschikbaar

De Belastingdienst is deze zomer gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Om voldoende rekening te houden met de zomerperiode, kregen ondernemers eerst meer tijd en ruimte om de schuld te betalen, administratief beroep in te stellen of een hulpvraag te stellen. De eerste aanmaningen en dwangbevelen voor ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldeden, zijn in vanaf september 2023 verstuurd. Tijdens dit traject blijft het voor ondernemers mogelijk om hulp te vragen bij bijvoorbeeld de KVK of Geldfit zakelijk.

Tot en met begin 2024 zijn ongeveer 40.000 betalingsregelingen definitief ingetrokken. Of betrokken ondernemers hun onderneming kunnen voortzetten, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en de financiële situatie. Voor het kabinet blijft van belang dat levensvatbare bedrijven, ook na intrekking van de betalingsregeling, nog in aanmerking kunnen komen voor een sanering. De versoepeling van het saneringsbeleid loopt nog door tot 1 april 2024. Bij een saneringsakkoord neemt de Belastingdienst tot die datum genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt.

Prioritering is nodig

De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt, samen met andere ontwikkelingen als de energiecrisis en hersteloperaties, een aanzienlijke hogere uitvoeringslast met zich mee voor de Belastingdienst. Het is, met zulke grote aantallen betrokken ondernemers, niet mogelijk om alle werkzaamheden en invorderingsmaatregelen tegelijk op te pakken. Daarom worden hierin gefaseerd keuzes gemaakt. Dat betekent nadrukkelijk niet dat ondernemers hun belastinguitstel niet hoeven terug te betalen. Ondanks deze prioritering volgen gefaseerd invorderingsmaatregelen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen. De Belastingdienst werkt hiervoor momenteel hard aan het werven en opleiden van 300 extra mensen voor brede invorderingswerkzaamheden die vanaf 2024 kunnen worden ingezet.

Staatssecretaris Van Rij: ''De uitstelregeling voor coronabelastingschulden is in een bijzondere tijd tot stand gekomen, breed gesteund door politiek en maatschappij. De uitstelregeling was een effectief middel om ondernemers in uiteenlopende sectoren te helpen in een roerige periode. Dat de Belastingdienst met deze grote aantallen met uitdagingen in de uitvoering te maken zou krijgen is daarbij breed erkend en geaccepteerd, ook dat niet al het geld zal terugkomen. De Belastingdienst maakt elke dag keuzes in het werk, ook voor de inning van coronaschulden is en blijft faseren noodzakelijk. Daarbij blijft gelden dat hulp aan ondernemers altijd voorop staat. Maar wie zijn schulden denkt niet terug te hoeven betalen krijgt hoe dan ook met invordering vanuit de Belastingdienst te maken.''

De Belastingdienst blijft zich nadrukkelijk richten op hulp en ondersteuning van ondernemers in problemen. Via die weg worden ondernemers in staat gesteld om langer in de betalingsregeling te blijven. Hiermee wordt niet alleen voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven onnodig in de problemen komen. Ook betekent het dat voor de Belastingdienst – in ieder geval tijdelijk – geen invorderingsmaatregelen nodig zijn.