Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-7-2024

Update Signalering Verzameling procedures EVRM/VWEU

In deze update is onder meer toegevoegd dat mr. H.M. Klooster RB concludeert dat de villabelasting naar zijn mening op stelselniveau in strijd is met artikel 1 EP/EVRM, aan paragraaf 2.3 is een uitspraak van gerechtshof Amsterdam toegevoegd en paragraaf 3.1 (Tarief latente belastingschulden aanmerkelijk belang te laag vastgesteld) en 3.2 (Rentepercentage (6%) artikel 10 UB SW schending van artikel 1 EP/EVRM) zijn nieuw toegevoegd.

Naar de Signalering

Juridisch