Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 12-3-2024

Vermetten: ''Verduurzamen doen we samen, zonder gedoe''

Wil je klanten in beweging krijgen om actief met duurzaamheid bezig te zijn, dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven, vindt Stephan Mourits, adviseur duurzaamheid bij Vermetten | accountants en adviseurs. Daarom maakt het Brabantse kantoor zelf óók een duurzaamheidsreis, zonder opsmuk maar met aandacht voor wat er echt toe doet.

Vermetten - Niels van Raak en Stephan Mourits (r)
Niels van Raak (l) en Stephan Mourits

De duurzaamheidsreis van Vermetten is begonnen in een tijd waarin strategie en duurzaamheid nog geheel los van elkaar stonden, waar duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie moest worden. De eerste etappe van deze reis was rijkelijk gevuld met discussies met collega's, relaties (klanten, maar ook onderwijsinstellingen en banken) en aandeelhouders. ''Deze gesprekken hebben inzicht gegeven in wat duurzaamheid voor Vermetten betekent'', vertelt Mourits. ''Op basis daarvan willen we bewuste keuzes maken voor de toekomst, die van de generaties na ons én die van Vermetten als kantoor met relevantie.''

De toekomst ligt nog open, maar voor 2024 heeft Vermetten drie pijlers waarop het kantoor zich gaat richten: zorgen voor de medewerkers, mobiliteit & huisvesting (bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot met het wagenpark/de kantoorpanden) en bestuur zonder gedoe (niet onnodig ingewikkeld doen).

Duurzaam ondernemenBedrijven krijgen steeds meer te maken met duurzaamheidseisen. Bijvoorbeeld door de duurzaamheidsrapportage CSRD en de ketenwerking, door wet- en regelgeving en door duurzaamheidseisen die banken stellen. De meeste ondernemers willen ook graag verduurzamen om toekomstbestendig te blijven. Hoe kunnen accountantskantoren hun mkb-klanten hierbij helpen? Dit is de tweede praktijkcasus in een reeks: Vermetten | accountants en adviseurs. Eerder brachten we in deze reeks een interview met Van Oers Accountancy & Advies: Duurzaamheid concreet maken, hoe doe je dat?

Zelf ervaren maakt adviseren makkelijker

De drie pijlers voor dit jaar zijn gebaseerd op een secure selectie van 24 datapunten uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die Vermetten sinds begin januari monitort. Het kantoor is weliswaar niet CSRD-plichtig, maar wil in 2024 toch een CSRD-verslag maken. Mourits: ''We doen dit niet vanwege wet- en regelgeving, maar met dit verslag willen we onderstrepen hoe belangrijk we het thema duurzaamheid in brede zin vinden. Tegelijkertijd willen we een voorbeeldfunctie hebben en zelf ervaren wat het maken van een CSRD-verslag betekent voor je organisatie. Als we besluiten om elektrisch te gaan rijden of als we onze medewerkers extra coaching of opleiding willen bieden, wat betekent dit dan voor ons als organisatie? Het is gemakkelijker om klanten advies te geven over dit soort vraagstukken als je zelf hebt ondervonden wat zoiets met zich meebrengt en de discussies ook intern hebt gevoerd.''

Dit laatste was voor Mourits dikwijls een belangrijk argument om collega's over de streep te trekken. Vermetten heeft ongeveer 400 medewerkers, verdeeld over grofweg tien vestigingen in Brabant. Bij de komst van Mourits, in april 2023, was nog niet iedereen overtuigd van een nieuwe tak voor advies over duurzaamheid of een CSRD-verslag op eigen initiatief. Dat is nu wel anders, benadrukt Mourits. ''Ik heb vanaf het begin mandaat gekregen van de directie en daarna heel veel gesprekken gevoerd, eerst groepsgewijs op verschillende vestigingen en afdelingen van Vermetten en vervolgens individueel met de collega’s die er al in geloofden. Met hen heb ik klantgesprekken gevoerd, zodat ze konden ervaren dat duurzaamheid klanten ook kansen biedt en dat we daarbij goed kunnen helpen. Zij konden op hun beurt andere collega's overtuigen. Uiteindelijk hebben we iedereen in onze organisatie, alle disciplines, nodig. Het is aanpakken en doorzetten. Dit kenmerkt Vermetten, ook als het gaat om duurzaamheid.''

Intern beleid, ook externe waardering

Naast de monitoring van de 24 datapunten en de bijbehorende CSRD-rapportage is Vermetten bezig met een B Corp-certificering, vervolgt Mourits. ''We hebben de vragenlijst ingediend en hebben een eerste onafhankelijke review gehad. Er volgt nog een tweede review. Hopelijk kunnen we in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar B Corp aan ons logo toevoegen, als derde accountantskantoor in Nederland. Ook dit draagt bij aan het veiligstellen van de toekomst van Vermetten.''

De duurzame bedrijfsvisie en impactvolle initiatieven van Vermetten zijn onlangs beloond met de Yuki Sustainability Award 2024 voor future-minded accountantskantoren. Het softwarebedrijf Yuki had bij de prijsuitreiking lovende woorden over voor Vermetten: 'Ze zetten duurzaamheid met stip op de agenda en laten daarmee zien dat groen denken de weg vooruit is'.

Duurzaamheidsadvies bij Vermetten

Vermetten heeft op dit moment een klein tiental grote klanten die CSRD-plichtig zijn, maar de reikwijdte van deze richtlijn is volgens Mourits veel groter. Zo ziet de gemeente Tilburg het risico dat het mkb wordt uitgesloten van de internationale waardeketen, omdat de ondernemers niet kunnen voldoen aan de complianceverplichting. ''Mijn vertrekpunt is dat al onze klanten, en daarmee alle collega's, vroeg of laat te maken krijgen met duurzaamheid. Of dat nu is omdat wet- en regelgeving en/of partijen in de keten dat afdwingen, omdat organisaties talenten willen aantrekken en vasthouden of omdat ze met duurzaamheid waarde willen creëren en kansen willen benutten. Wat de reden ook is, wij kunnen de ondernemer hierbij op maat ondersteunen.''

De dienst Duurzaamheid van Vermetten kent vier 'onderdelen', afgestemd op de reden van een klant om aan duurzaamheid te doen. Voor bedrijven die all-in willen of moeten, ondersteunt Vermetten bij alle fases van het CSRD-traject, zoals nulmeting, stakeholderanalyse, impactmeting en data-analyse. Daarnaast helpt het kantoor klanten bij de aanvraag van certificering en keurmerken, zoals B-Corp en de MVO Prestatieladder. In het derde onderdeel, Strategie & Waardecreatie, maakt Vermetten met de klant de vertaalslag van ontwikkelingen in bijvoorbeeld circulariteit en genderdiversiteit naar een duurzame strategie. Hieronder valt ook de ontwikkeling van dashboards voor ESG, SDG's en CO2. In het adviesonderdeel Transformatie & Verbinding staat de connectie met andere ondernemers met dezelfde uitdagingen centraal (onder meer inspiratiesessies, discussies en onderzoek & whitepapers).

Brugfunctie en kennisdelen

Als relatief groot en groeiend kantoor heeft Vermetten de mogelijkheden om een eigen adviestak voor duurzaamheid in te richten. Voor kleinere kantoren is dit wellicht een stuk moeilijker, erkent Mourits. Dan is het belangrijk om de verbinding te leggen tussen partijen die willen samenwerken. ''Als Vermetten willen we onze kennis graag delen met kleinere kantoren met bijvoorbeeld slechts één CSRD-klant, en we zijn er ook voor de wat grotere kantoren die wellicht een issue hebben met onafhankelijkheid. Daarnaast zouden andere kantoren de CSRD-agenda van Vermetten zo kunnen oppakken. De datapunten die Vermetten nu monitort en onze risico's zijn niet anders dan voor een ander kantoor. Onze reis kan dus als voorbeeld dienen voor anderen. Dit wil niet zeggen dat zo'n reis altijd moet leiden tot een CSRD-verslag. Het zet je organisatie in elk geval aan tot actie. Daarom zeg ik: laten we als SRA-kantoren elkaar opzoeken. Daarnaast willen we als Vermetten een brugfunctie hebben naar partijen buiten de branche, zoals onderwijsinstellingen, banken en gemeenten. Samen denk je sneller in mogelijkheden in plaats van beperkingen en kunnen we tot praktische oplossingen komen.''

Wilt u meer weten over wat SRA doet voor de leden op het gebied van duurzaamheid? Ga naar ons Dossier Duurzaamheid.