Ontwikkelingen Wta-domein

  • Publicatiedatum: 22-12-2021

Eind oktober en begin november jl. hebben we u in online-sessies meegenomen in de ontwikkelingen in het Wta-domein. Op basis van de beleidsvoornemens van de minister van Financiën staat SRA als vereniging en uw kantoor als Wta-vergunninghouder voor een aantal veranderingen. Eén van die veranderingen betreft de overheveling van de uitvoering van de kwaliteitstoetsingen in het Wta-domein naar de AFM per 2022. We willen u hier graag verder over informeren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.