Thuis in uw branche

De SRAspecial 2018

Wat is de meerwaarde van uw lidmaatschap?

SRA verenigt kwaliteitskantoren, werkzaam in het mkb. Al bijna 30 jaar zijn we een constante factor in het veld, met een consistente visie en een breed dienstenpakket. De kwaliteit, kennis en ervaring die u als individueel lid levert, bundelen wij en geven we u verrijkt weer terug.

SRA Special 2018Met praktische en strategische ondersteuning versterken we uw bedrijfsvoering. SRA wil de beperkingen van schaalgrootte van mkb-accountantskantoren opheffen door ze te versterken met uitmuntende ondersteuning. Elk SRA-kantoor kan daardoor ook groot zijn. Door de bundeling van kennis en ervaring kunt u ondernemers optimaal helpen en adviseren. Vandaag en morgen.

Wat dat allemaal concreet betekent, dat kunt u in deze SRAspecial gedetailleerder nalezen. Deze special verschijnt, in tegenstelling tot ons ledenmagazine de SRAadviseur, niet op reguliere basis.

 

Lees de SRAspecial 2018


Contact

Patricia Zwijgers

Patricia Zwijgers
Projectmanager Communicatie
E pzwijgers@sra.nl
T 030 656 60 60