Thuis in uw branche

Tarieven

De tarieven van het SRA-lidmaatschap bestaan uit twee componenten: een toetredingsbijdrage en contributie.

Toetredingsbijdrage

Voor toetreding tot SRA wordt entreegeld in rekening gebracht. De hoogte van het entreegeld is afhankelijk van het aantal professionals (alle vennoten/directeuren alsmede de RA- en AA medewerkers en tekenbevoegde Fiscaal medewerkers zijn contributieplichtig) op uw kantoor.

Aantal professionals  Toetredingsbijdrage
< 3  € 250
4 - 20  € 1.250
21 - 50  € 2.500
51 - 100  € 5.000
> 100  € 10.000

De genoemde kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Contributie

Per 1 september 2023 is de contributie als volgt samengesteld:

Alle vennoten/directeuren alsmede de RA- en AA medewerkers en tekenbevoegde Fiscaal medewerkers zijn contributieplichtig.

  • Voor de eerste 4 contributieplichtigen wordt € 1.522 p.p. gerekend, en
  • voor alle resterende contributieplichtigen € 422 p.p.

De genoemde kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Licentiekosten NBA Monitoring SRA-leden

Vanaf het kalenderjaar 2013 brengt de NBA aan iedere openbare accountant (AA/RA) een bedrag in rekening ter dekking van de kosten die verband houden met de kwaliteitsbeoordeling. Dit is vastgelegd in de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.

SRA heeft met de NBA in 2013 de afspraak gemaakt dat de verrekening van de Licentiekosten via SRA loopt. De doorberekende Licentiekosten Monitoring NBA zijn voor SRA-leden lager per openbaar accountant dan voor accountants die niet werkzaam zijn bij een SRA kantoor.

De kosten per openbare accountant, aangesloten bij SRA, bedraagt € 69,- per jaar. Dit bedrag wordt per jaar en per openbare accountant in rekening gebracht onder de leden.

Contact 

Paul Jansen
Relatiemanager
E pjansen@sra.nl
T 030 656 60 60