Thuis in uw branche

Testimonials

Wat vinden SRA-kantoren waardevol aan het SRA-lidmaatschap?

Lees onderstaand de quotes van verschillende SRA-leden over de meerwaarde van SRA.

Winfred Merkus

"Voor ons kantoor is de vaktechnische ondersteuning van het SRA belangrijk: antwoord krijgen van een collega die werkt op een SRA kantoor die de dynamiek van een SRA kantoor begrijpt en weet dat een praktisch toepasbaar antwoord echt helpt.

De cursussen en trainingen zijn altijd tot the point!

Fijn om je vertegenwoordigd te voelen bij NBA, AFM, Ministeries en de politiek."

mr. drs. W.F. (Winfred) Merkus RA/RB van Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs linkedin

     

John van der Laan

"Grote hoeveelheid handreikingen, werkprogramma’s en andere publicaties op vaktechnisch, fiscaal en juridisch gebied en daarnaast ook veel materiaal m.b.t. kantoorondersteuning (HR/IT/etc.).

Daarnaast toont het SRA-lidmaatschap aan dat wij door het certificeringsproces heen zijn gekomen en daarmee dat onze controledossiers van voldoende kwaliteit zijn. Dit straalt derhalve uit het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen Keystone Accountants op orde is."

J.C. (John) van der Laan MSc/RA linkedin en L. (Luuk) Jansen Msc linkedin van Keystone Accountants

Luuk Jansen

     

"Bij VDGC hebben we veel kennis en ervaring in huis, of het nu gaat over accountancy, financieel beheer, belastingadvies of salarisadministratie. Het is echter een illusie om te denken dat je alles alleen kunt. Samen kom je verder! We investeren dan ook in duurzame relaties met waardevolle samenwerkingspartners.

Succesvol samenwerken maakt ons sterker en slagvaardiger. Om die reden hebben wij gekozen voor een SRA-lidmaatschap!"

drs. J.A. (Jan) Rijken RA van VDGC accountants en belastingadviseurs linkedin


Jan Rijken
   
Jos Felix

"Met de Biz-rapportages heb ik als adviseur een mooie binnenkomer bij ondernemers. Door deze gespreken leer ik de onderneming nog beter kennen en kan ik ze nog beter ondersteunen bij hun business.

Het Horizontaal Toezicht Convenant geeft ondernemers veel rust en zekerheid. En dat waarderen ondernemers enorm. Door de koepelovereenkomst van SRA kan ik daardoor mijn klanten nog beter van dienst zijn."

drs. J. Felix RA/AA van Felix Accountants en Belastingadviseurs linkedin

   
  • SRA is voor ons een kwaliteitskeurmerk. En daar zijn wij trots op!
  • SRA biedt ons de mogelijkheid om als klein kantoor professioneel te kunnen werken!
  • SRA is een vereniging. Door en voor de leden!

ing. H. (Harry) Marissen AA van Harrier Accountancy - Bedrijfsadvies linkedin

Harry Marissen
   
Albert-Jan van Ginkel

"Met SRA hebben we een belangrijke stem in het actuele debat in de verbeteragenda voor onze sector zoals politiek en toezicht die voor zich ziet.

Het SRA-lidmaatschap waarborgt op een mooie wijze van collegialiteit en toezicht een gelijk speelveld tussen SRA-kantoren. Hierdoor kunnen we ook als SRA-kantoren gezamenlijk optrekken in discussies over kwaliteit. Door het lidmaatschap van SRA komt je elkaar tegen als collega’s en kun je op die voet actuele thema’s bespreken. Als kantoor word je daar sterker van."

J.A. (Albert-Jan) van Ginkel MSc/RA van Van Ree Accountants linkedin

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren