Thuis in uw branche
Contact SRA T 030 656 60 60
E info@sra.nl

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
Contact en route
Lid worden? Geïnteresseerd in het SRA-lidmaatschap? Download het inschrijfformulier. Inschrijfformulier lidmaatschap

Stap 2: De collegiale toetsing (ballotage)

Ballotage en reguliere review

De eerste dag van de review wordt de organisatiestructuur besproken en wordt het interne kwaliteitssysteem getoetst. Op basis van de resultaten van dit gedeelte van de review bepaalt het reviewteam hoeveel en welke dossiers er getoetst gaan worden.

Over het algemeen leert de ervaring dat de volledige toetsing niet meer in één dag afgerond kan worden. Een tweede dag is meestal noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel over de hele organisatie te komen. In het geval het een ballotagetoetsing betreft is de eerste dag inbegrepen in het entreegeld. Daarna worden alle reviewkosten aan u doorbelast. De review wordt in principe uitgevoerd door twee reviewers. De regiocoördinator neemt contact met u op om een datum voor de toetsing te plannen.

Uw organisatie kritisch onder de loep

Een collegiale toetsing houdt letterlijk in dat al uw prestaties 'getoetst' worden: de reviewcommissie neemt het hele functioneren van uw organisatie kritisch onder de loep. Dat betekent dat niet alleen uw accountancywerkzaamheden getoetst worden, maar ook die op het gebied van fiscaliteiten en advisering. Daarnaast kijkt de commissie hoe uw kantoor gebruik maakt van ICT. Met een collegiale toetsing krijgt u als het ware een blauwdruk van de kwaliteit van uw dienstverlening.

Kwaliteitsgarantie op alle vestigingen

SRA richt zich bij het onderzoek in eerste instantie op het functioneren van uw hoofdvestiging, maar kijkt vervolgens wel of het niveau ook voor de overige vestigingen geldt. Hiertoe toetst het reviewteam het interne stelsel voor kwaliteitsbeheersing en –bewaking van uw gehele organisatie. Wanneer u al een intern kwaliteits- en bewakingssysteem heeft dat aan de normen voldoet, is de aanpak van de commissie minder uitgebreid dan wanneer u dat niet heeft. 

Vrijstelling toetsing NBA/Raad voor Toezicht

Met de collegiale toetsing van SRA voldoet u ook aan de normen van de NBA voor interne kwaliteitsbeheersing (artikel 26 van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen van de NBA). Deze normen liggen vast in Verordeningen (inclusief toelichtingen) en Nadere voorschriften van de NBA. Het SRA-reviewsysteem is door de NBA Raad voor Toezicht geaccrediteerd. De SRA-kantoren zijn hierdoor vrijgesteld van collegiale toetsing door de NBA en Raad voor Toezicht.

Ballotageprocedure en vrijstelling

Indien u nog niet volledig lid bent van SRA en nog in de ballotageprocedure zit, valt u niet onder de vrijstelling van de NBA en Raad voor Toezicht.
In het geval u onder de Raad voor Toezicht valt, kunt u  de Raad voor Toezicht melden dat u het lidmaatschap van SRA heeft aangevraagd.  De Raad voor Toezicht beslist over een eventueel uitstel of afstel van toetsing door de NBA. Ook is het mogelijk om, in bepaalde omstandigheden, gezamenlijk te toetsen. 

Heeft u al een collegiale toetsing gehad van het NBA?

Een kantoor dat in de hertoetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht zit, kan het lidmaatschap van SRA aanvragen. De NBA wil zicht houden op het verloop van het verbeteringsproces en houdt deze kantoren onder haar hoede tot het kantoor door de Raad voor Toezicht met een voldoende beoordeeld is. In sommige gevallen is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een gezamenlijke toets van de NBA en SRA. Het initiatief voor een gezamenlijke toetsing ligt bij het kantoor. De Raad voor Toezicht en SRA hebben hierover contact.

SRA levert aan de NBA de naam aan van één van de regiocoördinatoren. De Raad voor Toezicht-teamleider neemt contact op met de SRA-toetser voor het afstemmen van een datum. Het secretariaat van de Raad voor Toezicht bevestigt de afspraak bij het kantoor, de beide toetsers en informeert SRA. In veel gevallen zal het bij een verzoek om een gecombineerde toetsing gaan om een kantoor dat bij de Raad voor Toezicht voor een hertoetsing aanmerking komt. De hertoetsing van de Raad voor Toezicht vindt altijd doorgang. De toetser van de Raad voor Toezicht maakt altijd gebruik van software van de Raad voor Toezicht.

Indien een kantoor het lidmaatschap aanvraagt en onlangs door de Raad voor Toezicht is getoetst, is het volgende afgesproken. Voorwaarde is dat de beoordeling van deze toetsing voldoende was, anders is de voorgaande alinea van toepassing. Het kantoor wordt gevraagd een kopie van de NBA-toetsing aan SRA te sturen en de vragenlijst kwaliteitsbeheersing (en aanvullende gegevens) aan te leveren. Op basis hiervan beoordeelt de regiocoördinator of een SRA-toetsing nog noodzakelijk is. Over het algemeen zal dit wel het geval zijn, daar SRA ook naar andere zaken kijkt (bijvoorbeeld op fiscaal gebied).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de het SRA-Lidmaatschap, neem dan contact op met:

Mieke-Meijer

Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren