Thuis in uw branche

Kosten reviews

Overzicht van de review kosten voor kantoren met en zonder Wta-vergunning.

Voor kantoren zonder Wta-vergunning

Voor kantoren zonder Wta-vergunning geldt dat in de cyclus van zes jaar het kantoor voor een bedrag van € 3.500 aan toetsingskosten vrijgesteld wordt.

Voor kantoren met een Wta-vergunning

Voor kantoren met een Wta-vergunning geldt dat alle kosten volgens onderstaande tarieven doorbelast worden.

Inventarisatiegesprek

Dit wordt in 1 dagdeel op het kantoor uitgevoerd door de regiocoördinator. Hier wordt € 1.500 voor doorbelast. Dit is inclusief voorbereiding en de verslaglegging.

Kosten review

  • door 2 reviewers: € 3.500 per dag 
  • alleen de regiocoördinator: € 2.000 per dag

Voor 1 dagdeel wordt de helft van bovenstaande tarief doorbelast.

Meerwerk

Bij het uitvoeren van meerwerk worden de kosten van extra gemaakte uren doorberekend aan een kantoor. Deze kosten worden in rekening gebracht conform afspraak met de regiocoördinator. Meerwerk doet zich voor als bijvoorbeeld extra toetsingen moeten worden gedaan om tot een goed oordeel te komen of als nadere uitleg moet worden verstrekt op beoordelingen van dossiers.

Vergelijking kosten NBA-review

Ter vergelijking onderstaand de kosten die NBA rekent voor een review (artikel 12, Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen). Voor de gedetaileerde indeling van de categorieën verwijzen wij u naar de totale verordening.

Artikel 12, Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen

1. De tarieven bedoeld in artikel 3, vierde lid, luiden als volgt:

Categorie Toetsing Tarief hertoetsing
I (1 accountant omzet < € 450.000) € 1.650 € 3.200
II (1 accountant omzet > € 450.000) € 2.350 € 4.155
III (1 accountant en assuranceopdrachten) € 2.350 € 4.155
IV (2 accountants zonder assuranceopdrachten) € 2.650 € 4.870
V (2 accountants en assuranceopdrachten) € 3.650 € 6.510
VI (3 tot 9 accountants) € 4.750 € 9.020
VII (10 tot en met 49 accountants) € 25.000 € 44.895
VIII (50 tot en met 200 accountants) € 41.500 € 74.825
IX (vanaf 200 accountants) € 66.500 € 119.720

2. In het geval als onderdeel van een toetsing of een hertoetsing een dossier met tot een wettelijke controle wordt beoordeeld, worden de tarieven bedoeld in het eerste lid, verhoogd met € 1.320,- per beoordeeld dossier met betrekking tot een wettelijke

3. Het tarief dat op grond van het eerste lid in rekening wordt gebracht voor een toetsing van een accountantspraktijk of een accountantsafdeling welke is ingedeeld  in categorie III, kan met eenheden van  € 125,- worden verminderd, maar niet verder dan tot    € 1.320,-, in het geval de toetsing uitsluitend wordt uitgevoerd door een toetser optredend als teamleider.

Beoordeling

Voor het beoordelen van het verbeterplan, alsmede de verslaglegging van de Compliance Officer of de interne reviews, wordt per onderdeel een standaardtarief gehanteerd van € 250.

Eindbespreking in het kader van de verslaglegging van de review

Indien het gesprek alleen met de regiocoördinator gevoerd wordt, wordt er een standaardtarief aan het kantoor doorbelast van € 750.

Fiscale review

Voor een fiscaal review uitgevoerd door een fiscalist als medereviewer wordt er € 1.300 per dag extra doorberekend. Indien de toetsing plaatsvindt bij een kantoor met minder dan 25 medewerkers volstaat een halve dag toetsen. In dat geval wordt er € 750 doorberekend.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren