Thuis in uw branche
Contact SRA T 030 656 60 60
E info@sra.nl

Rijnzathe 14
3454 PV Utrecht
Contact en route

MKB-Nederland

Om meer draagvlak en stemkracht te creëren als het gaat om de mkb-praktijk, is SRA lid van MKB Nederland. Daar waar mogelijk kunnen we elkaar versterken en gebruikmaken van elkaars relaties. En daar waar noodzakelijk laten we ons eigen SRA-geluid horen.

SRA zet sterk in op belangenbehartiging en lobbytrajecten bij de ministeries, de Tweede en Eerste Kamer en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld als het gaat om het wetgevingstraject rond de Wet op het accountantsberoep en de vormgeving van de nieuwe beroepsvereniging. Maar ook als het gaat om fiscale wetgeving als het Belastingplan. De praktische vertaalslag maken van wet- en regelgeving naar de mkb-praktijk staat daarbij voorop.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.