Thuis in uw branche

Stuur-, werk en gebruikersgroepen

SRA kent met diverse leveranciers van accountancysoftware stuur- , werk en gebruikersgroepen voor nieuwe ontwikkelingen en de SRA-werkprogramma’s. Lees meer over de stuur-, gebruikers- en werkgroepen van SRA op deze pagina.

Stuur- en werkgroepen

Voor een optimale inbedding en mogelijke doorontwikkeling van de werkprogramma's van SRA in de programmatuur van Caseware, Exact en MLE zijn stuurgroepen en werkgroepen samengesteld waarin onze leden participeren. Zij overleggen periodiek, samen met een vertegenwoordiger van SRA-Vaktechniek, met de betreffende softwareleverancier. 

Gebruikersgroep AFAS

Daarnaast heeft SRA een gebruikersgroep AFAS ingesteld. Deze groep komt zo’n 2x per jaar bij elkaar om samen met SRA-ICT en AFAS mogelijke belemmeringen en doorontwikkeling te bespreken.