Thuis in uw branche

Review: Inventarisatiegesprekken en fiscale toetsing

Frequentere, coachende begeleiding

Om de SRA-leden te ondersteunen in het duurzaam waarborgen van kwaliteit binnen hun organisatie heeft de vereniging inventarisatiegesprekken binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd. De inventarisatiegesprekken zijn sterk coachend van aard.

Bij een inventarisatiegesprek staat het (tussentijds) vaststellen van het goed functioneren van het kwaliteitssysteem bij kantoren (met of zonder Wta-vergunning) centraal. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat, naast vaktechnische kwaliteit, ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag. Bij een inventarisatiegesprek wordt de opzet en bestaan van het stelsel van kwaliteitsbeheersing bekeken. SRA-kantoren onderscheiden zich daarmee en kunnen daardoor de kwaliteit binnen hun organisatie duurzaam waarborgen.

  • Bij een kantoor zonder Wta-vergunning is een inventarisatie elke 3 jaar.
  • Bij een kantoor met Wta-vergunning wordt iedere 2 jaar een inventarisatiegesprek gehouden.
  • Bij een kantoor met een Wta-vergunning en met een wettelijke controle-portefeuille van meer dan 50 wettelijke controles doet op jaarbasis, wordt elk jaar een inventarisatiegesprek gehouden.

Tijdens het inventarisatiegesprek met een beleidsbepaler en (veelal) de compliance officer wordt het door het kantoor gehanteerde systeem van self assessment getoetst in opzet en bestaan. De regiocoördinator krijgt een goed beeld van de kwaliteitsnorm die het SRA-lid zichzelf oplegt. Bij twijfel hierover kan besloten worden tot het houden van een vervolgonderzoek om de werking van het kwaliteitssysteem door middel van dossieronderzoeken te beoordelen. Het voeren van de inventarisatiegesprekken biedt de regiocoördinatoren een goede mogelijkheid om de coachende rol die SRA voorstaat, daadwerkelijk invulling te geven. In dit kader is de SRA-reviewaanpak uniek te noemen.

Fiscale Review

In 2012 is de vereniging SRA gestart met het uitvoeren van toetsingen op de fiscale praktijk volgens de 6-jaars cyclus. Dit initiatief is genomen vanuit het besef dat het kwaliteitsbeheersingssysteem en het kwaliteitsbeleid van het kantoor de basis is voor de volledige dienstverlening van het kantoor, dus ook het fiscale domein.

De ruim 1300 fiscalisten die bij de 370 SRA-kantoren werken, hebben, net zoals de accountants, recht op ondersteuning door SRA om zo de kwaliteit en efficiency van hun werkzaamheden te verhogen. De belangrijkste reden voor de fiscale review is dat het SRA-keurmerk de totale dienstverlening van het SRA-kantoor bestrijkt. De kwaliteit van het SRA-keurmerk wordt door de fiscale review ook op fiscaal terrein gewaarborgd. Dit biedt de kantoren de mogelijkheid om hun fiscale praktijk, indien nodig, te verbeteren. 

Investering in fiscale dienstverlening

Er is door SRA fors geïnvesteerd in fiscale informatie op de website, in fiscale kringen, in de fiscale helpdesk, in fiscale paragrafen in het SRA-Kwaliteitshandboek en belangenbehartiging op fiscaal terrein. De fiscale reviews worden uitgevoerd door de Reviewcommissie in samenwerking met fiscale medereviewers.

Fiscale review

De fiscale review is een review van werkprocessen en niet een review op inhoud. De fiscale review moet een oordeel afgeven over de kwaliteit van de processen. Het is een collegiale review door ervaren SRA-vertegenwoordigers uit de praktijk. De reviewkosten worden terugverdiend doordat de werkprocessen in de organisatie kunnen worden verbeterd.

Aanvullend kwaliteitsbeleid SRA

Ieder accountantskantoor dat aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving kan lid van SRA worden en blijven. Deze lidmaatschapsverplichting wordt tijdens de ballotage, en periodiek gedurende het lidmaatschap getoetst door de onafhankelijke SRA Reviewcommissie.

SRA is een vereniging van accountantskantoren die kwaliteit van een hoog niveau leveren aan alle belanghebbenden. Deze intrinsieke drive zit in de genen van kantoren die bewust kiezen voor het SRA-lidmaatschap. SRA-leden willen presteren volgens een bepaald kwaliteitsniveau en werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, gericht op de volledige dienstverlening. SRA-kantoren onderscheiden zich daarmee en hebben een kwaliteitsvoorsprong. SRA wil die voorsprong voor haar leden behouden en blijven realiseren.

Om volwaardig lid te kunnen zijn geldt daarom een collegiale verplichting, passend bij de verenigingsgedachte dat elk SRA-kantoor (ballotage-lid en volwaardig lid) aantoonbaar bezig moet zijn met kwaliteit en -waar nodig- aan kwaliteitsverbetering. Een integraal kwaliteitsbeleid bevat, naast vaktechnische kwaliteit, ook andere kwaliteitsindicatoren zoals cultuur en gedrag. Door ons als vereniging samen met onze leden in te zetten voor een aanvaardbaar kwaliteitsniveau op alle vlakken, kunnen we bouwen aan vertrouwen en aan ons kwaliteitskeurmerk.

Bij SRA leden wordt tijdens de kwaliteitstoetsingen in ieder geval aandacht besteedt aan de volgende zaken:

  • Geldende wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en door de bevoegde publiekrechtelijke beroepsorganisaties gegeven regels.
  • De werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing, door een toetsing van één of meer dossiers uit het Wta-domein en/of de NBA-domeinen volgens de accreditatie en convenant-afspraken.
  • De door de vereniging SRA / ALV vastgelegde kwaliteitseisen zoals uitgewerkt in het SRA Kwaliteitshandboek en het SRA kwaliteitsbeleid.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren