Thuis in uw branche

Kwaliteitstoetsingen SRA

SRA stelt kwaliteit centraal. Met het lidmaatschap van onze vereniging valt uw kantoor onder het SRA-kwaliteitskeurmerk. Dat keurmerk betekent dat alle leden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Om daarvan zeker te zijn, toetst de SRA-reviewcommissie uw kwaliteit op objectieve en onafhankelijke wijze, vóór aanvang en ook tijdens het lidmaatschap.

Kwaliteit en review

Eén van onze verenigingsdoeleinden is het bevorderen van én het ondersteunen bij het verbeteren, beheersen en borgen van kwaliteit bij elk SRA-kantoor. Dat doen we vanuit een holistische benadering: we benaderen kwaliteit niet alleen vanuit compliance.

Toegevoegde waarde SRA

Kwaliteitsbeheersings-
systeem centraal

Kwaliteitsbeheersingssysteem centraal
Wat en hoe toetsen we?

Fiscale review

Fiscale review
Doorontwikkeling

Ontwikkelingsgesprekken

Inventarisatiegesprekken
Frequentere, coachende begeleiding

Algemene uitgangspunten

Tijdens een review wordt uw kantoor getoetst op de werking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De SRA-reviewers onderzoeken of uw kantoor voldoet aan de in de wet gestelde eisen, met inachtneming van de voorwaarden uit de NBA-accreditatie en het BFT-toezichtarrangement.

Bekijk de uitgangspunten

Samenwerkingen met:

  • Accreditatie Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
  • Convenant Autoriteit Financiële Markten
  • Toezichtarrangement Bureau Financieel Toezicht
  • Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst
SRA: één loket voor uw kantoor

Reviewreglement

Reviewreglement
Download het reglement

Kwaliteitsbeleid van SRA

Kwaliteitsbeleid
Periodieke toetsing

Meer informatie?

Mieke Herinckx-MeijerWilt u meer informatie over het SRA-lidmaatschap, kijk op onze website of neem dan contact op met:

Mieke Herinckx-Meijer
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60