Thuis in uw branche

Toegevoegde waarde SRA

Eén van onze verenigingsdoeleinden is het bevorderen van én het ondersteunen bij het verbeteren, beheersen en borgen van kwaliteit bij elk SRA-kantoor. Dat doen we vanuit een holistische benadering: we benaderen kwaliteit niet alleen vanuit compliance. De kwaliteit van uw dienstverlening is immers alomvattend en vloeit voor uit de gehele organisatie.

Maar uw kantoor staat niet op zich. Het landschap waarin SRA-kantoren opereren is de laatste jaren continu aan verandering onderhevig, met name rond één van de pijlers onder onze vereniging: ‘kwaliteit’. Die veranderingen gelden voor alle domeinen en disciplines binnen de SRA-praktijk: fiscaal, samenstelpraktijk, controlepraktijk en overige domeinen.

Continu ontwikkelen

Nieuwe wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, ons eigen kwaliteitsbeleid, de perceptie van stakeholders over de toegevoegde waarde van reviews of het denken over en wetenschappelijk onderzoek naar ‘kwaliteit’, geven telkens nieuwe impulsen aan de doorontwikkeling van de SRA- kwaliteitstoetsing.

De SRA reviewsystematiek is stapsgewijs doorontwikkeld van focus op ‘het dossier’ naar een focus op ‘het kwaliteitsbeheersingssysteem’, en een oordeel over het hele kantoor (alle domeinen). De coachende aanpak en de impuls aan het lerende vermogen blijft. Zo kunnen we nog beter naast onze leden staan.

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60