Thuis in uw branche

Stappenplan ballotagetoetsing

SRA stelt kwaliteit centraal. Met het lidmaatschap van onze vereniging valt uw kantoor onder het SRA-kwaliteitskeurmerk. Dat keurmerk betekent dat alle leden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Om daarvan zeker te zijn, toetst de SRA-reviewcommissie uw kwaliteit op objectieve en onafhankelijke wijze, vóór aanvang en ook tijdens het lidmaatschap. Lees in vier stappen wat dat voor u betekent.

Stap 1: Ballotagelid

Stap 1
Wat houdt het in?

Stap 2: Collegiale toetsing

Stap 2
Toetsing van kwaliteit

Stap 3: Het advies

Stap 3
Toetsing van kwaliteit

Stap 4: U bent lid, en nu?

Stap 4
Goedkeuring lidmaatschap

Meer informatie?

Mieke Herinckx-MeijerWilt u meer informatie over het SRA-lidmaatschap, kijk op onze website of neem dan contact op met:

Mieke Herinckx-Meijer
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60