Thuis in uw branche

Stap 3: Het advies

Na afloop van de collegiale toetsing maakt de regiocoördinator een verslag. De reviewcommissie geeft op basis van dat verslag een advies over mogelijk lidmaatschap aan het SRA-bestuur. 

Dit advies wordt gedragen door de voltallige reviewcommissie en is belangrijke input voor de besluitvorming van het bestuur. Het bestuur beslist over het lidmaatschap. Uw kantoor wordt van dit besluit schriftelijk op de hoogte gebracht.

Door naar stap 4

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60