Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA International en de INAA Group

SRA International is lid van de INAA Group, een internationale associatie van professionele, zelfstandige accountantskantoren. SRA biedt daarmee haar leden de mogelijkheid tot samenwerking met accountants over de gehele wereld. De INAA Group is in vijftig landen vertegenwoordigd verdeeld over zes continenten en heeft wereldwijd 140 leden.

SRA biedt middels het netwerk van SRA International kantoren de mogelijkheid om laagdrempelig lid te worden, en gebruik te maken van de internationale associatie. SRA International maakt al 26 jaar deel uit van de producten/diensten van SRA richting de leden.

Binnen de INAA Group is er sprake van lidmaatschappen van individuele kantoren en van enkele netwerken. De INAA Group heeft op dit moment 3 netwerken die lid zijn van de associatie (Nederland, Frankrijk, Spanje). Verder zijn er individuele kantoren lid van over de hele wereld. SRA International is het netwerk dat lid is van INAA en heeft exclusiviteit voor Nederland. Kantoren die lid zijn van SRA kunnen zich aansluiten bij het netwerk SRA International.

Het feit dat SRA International als netwerk lid is van de INAA Group houdt in dat de rechten en verplichtingen bij het netwerk van SRA International liggen en wordt gezien als één lidmaatschap. De aangesloten kantoren uit dit netwerk kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de associatie.

Financiën

De kosten voor het lidmaatschap van SRA International bedragen op jaarbasis € 1.086,75 excl. btw en hiermee kan men gebruikmaken van alle faciliteiten van de INAA Group, krijgen kantoren toegang tot het ledendeel van de INAA-website en mag men het logo van de INAA Group gebruiken in de uitingen naar buiten.

Betrokkenheid en vertegenwoordiging van SRA

Het SRA-bureau voert de werkzaamheden uit om SRA International als onderdeel van de SRA producten en diensten aan te bieden aan de deelnemende leden en de ondersteunen. Vanuit het SRA-bureau worden potentiële leden geïnformeerd over het lidmaatschap van SRA International en worden contacten onderhouden.

Het SRA-bureau is vanaf de aanvang van het lidmaatschap op verschillende vlakken betrokken bij INAA door betrokkenheid in allerlei commissies, werkgroepen en vertegenwoordiging in het bestuur. De bestuurszetel is door de jaren heen ingevuld door een vertegenwoordiging vanuit het SRA-bureau. Door deze deelname in het INAA bestuur vanuit het SRA-bureau wordt invulling gegeven aan de vertegenwoordiging van alle SRA International kantoren vanuit een onafhankelijke en onpartijdige rol.

SRA International wordt in het INAA bestuur en verschillende INAA commissies vertegenwoordigd door Mieke Herinckx-Meijer en voert Anne Marie Ritter alle secretariële ondersteuning en werkzaamheden uit.

Bestuur en beleid binnen de INAA Group

Tijdens de algemene ledenvergadering van de INAA Group komt het stemrecht toe aan de leden. Het stemrecht komt toe aan SRA International als lid.

Benoemingen voor commissies en bestuur binnen de INAA Group vinden plaats vanuit het bestuur van de INAA Group.  Dit wordt daarna ter stemming in de AGM (Annual General Meeting)  gebracht voor democratische besluitvorming. De rol van het bestuur is het besturen van de associatie en wordt ingevuld door personen die de leden vertegenwoordigen.

Referrals

Binnen de INAA Group wordt gewerkt met een referral systeem. Daarin worden alle in- en outgoing referrals bijgehouden per lid en wordt een deel afgedragen aan de INAA Group. De referrals worden in principe tussen de leden onderling geregeld. Daar heeft het SRA-bureau geen rol in. Tijdens de bijeenkomsten (IMM, AGM en diverse fora) is er gelegenheid tot netwerken  met de buitenlandse leden en komen daar eventuele referrals uit voort.

Ik meld me aan voor SRA International

Contact

 Mieke Herinckx-Meijer Anne-Marie Ritter

Mieke Herinckx-Meijer en Anne Marie Ritter

E srainternational@sra.nl
T 030 656 60 60