Thuis in uw branche

Handboek Beoordelen

  • Publicatiedatum: 21-2-2019

Dit Handboek Beoordelen is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van een groot aantal elektronische werkprogramma's voor beoordelingsopdrachten. Vanzelfsprekend sluit dit handboek aan bij alle op beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde regelgeving, zoals de VGBA, de ViO, de NVKS en – vanzelfsprekend – Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.

Gewijzigde regelgeving, met name de nieuwe Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS), maakte het noodzakelijk het handboek opnieuw te actualiseren.

Wat betreft de commerciële slagkracht hebben accountantskantoren het idee dat er nog veel te winnen valt als het gaat om beoordelingsopdrachten. Er is immers nog veel onwetendheid over de praktische toepasbaarheid van deze opdrachten. Dit handboek gaat daar juist expliciet op in en kan het gebruik ervan stimuleren.

Essentieel blijft dat accountants de inhoud en toegevoegde waarde van beoordelingsopdrachten (er)kennen en – indien de mogelijkheid zich voordoet – vervolgens de vaardigheden en faciliteiten hebben om deze ook efficiënt en slagvaardig uit te kunnen voeren. Dit handboek biedt deze faciliteiten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren