Thuis in uw branche

SRA-werkprogramma Controle in Auditor

Omschrijving

Logo Exact

Met SRA-werkprogramma Controle in Auditor kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.


Inhoud

Met SRA-Auditor Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren. Op basis van de stuurvragen en gedocumenteerde beslissingen leidt het programma u stapsgewijs naar het meest efficiënte en effectieve werkprogramma voor uw klant. De werkprogramma’s zijn ontwikkeld door het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Auditor

Met Auditor beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

In SRA-Auditor Samentellen kunt u automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.
Ook is er een template ontwikkeld voor een samensteldossier. Deze indeling sluit aan bij het Intern Reviewsysteem van SRA. Door gebruik te maken van het standaarddossier kunt u efficiënt uitgevoerde taken en aantekeningen reviewen.

Risicovolgsysteem

Voor controleopdrachten beschikt de controleleider over een risicovolgsysteem waarmee hij risico’s kan identificeren, volgen en mitigeren. Het controlewerkprogramma ondersteunt de controleleider bij het identificeren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden rondom:

 • risico’s
 • jaarrekeningposten
 • processen en interne beheersmaatregelen

Aan de hand van voorgedefinieerde relaties tussen risico’s, jaarrekeningposten en processen of zelf te definiëren relaties ondersteunt het risicovolgsysteem de controleleider bij het vertalen van de klantspecifieke situatie in een effectief en efficiënt werkprogramma.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Scienta (voorheen Unit4 Actueel). Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogramma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Auditor. Bekijk voor meer informatie:

Release 2022

Wijzigingen SRA-werkprogramma Controle 2022

Het SRA-werkprogramma Controle is geactualiseerd en is te downloaden via mijn.supportgemak.nl

Het werkprogramma is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuw verkregen inzichten.

 

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 • Verwerking nieuwe Standaard 315 en de aan de hand hiervan verschenen nieuwe PH Risico-inschatting en IT. Hierdoor is de inhoud van verschillende werkprogramma's compleet vervangen.
 • Terminologiewijzigingen (mede als gevolg van de nieuwe Standaard 315).
 • De verwijzing naar COVID-19 regelingen zijn wat meer op de achtergrond gezet, maar kunnen facultatief nog wel worden toegepast; daarnaast zijn wel maatregelen en verwijzingen naar de oorlog in Oekraïne opgenomen.
 • Wijziging in de regelgeving (o.a. uitbreiding controleverklaring inz. fraude en continuïteit).

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het SRA-Vaktechnisch Bureau (vaktechniek@sra.nl).

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Unit4. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Unit4.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Webinar

Er is op dit moment geen webinar gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Workshop

Workshop FDS Controle in het kader van de nieuwe Standaard 315

Op dinsdag 4 oktober zal er een workshop gehouden worden over het werkprogramma Controle.

De invoering van de nieuwe controle standaard 315 ‘Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten’ heeft niet alleen geleid tot aanpassing van een aantal Praktijkhandreikingen maar hierdoor zijn ook de werkprogramma’s Controle van SRA ingrijpend gewijzigd. In de workshop wordt door Gerard van Vuuren nader ingegaan op het stappenplan risico-analyse, zoals beschreven in de recentelijk geüpdatete SRA Praktijkhandreiking Risico-inschatting en IT. Vervolgens zal Harold Kinds nader ingaan op de wijze hoe de nieuwe content is verwerkt in het SRA-werkprogramma Controle in FDS van Accountancy Gemak (Exact). In de workshop komen niet alleen vaktechnische aspecten van de nieuwe standaard aan de orde, maar ook een aantal best practices hoe nu moet worden omgegaan met risico-analyse en IT.

Inhoud Workshop

 • Deel 1 Inleiding NV COS 315
 • Deel 2 Content(wijziging) FDS
 • Deel 3 IT Risk Best practices
 • Vragen
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Tijd: 13:00 - 15:00 uur
Locatie:  Virtueel via TEAMS
 Prijs:  € 125,- per deelnemer.

Aanmelden workshop

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Customer Success Manager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren