Thuis in uw branche

2.1 Accountantscontrole in het mkb

In Nederland geldt een wettelijk verplichte jaarrekeningcontrole voor rechtspersonen die aan bepaalde omvangcriteria voldoen. De ondergrens daarvan ligt bij ondernemingen die bekendstaan als ‘middelgrote rechtspersonen’. De controle moet worden uitgevoerd door een openbaar accountant die daartoe ingevolge de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) een vergunning heeft verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De accountantspraktijk die beschikt over een Wta-vergunning heet ‘accountantsorganisatie’. De accountant die de wettelijke controle verricht, moet door de accountantsorganisatie bij de AFM zijn aangemeld als ‘extern accountant’. Voor het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole beschikt de accountant over onder meer een uitgebreid normenkader in de vorm van controlestandaarden, de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden, ofwel de NV COS. Deze standaarden zijn gebaseerd op de International Standards on Auditing (ISA’s) en hebben in Nederland kracht van wet.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren