Thuis in uw branche

2.4 Het controleproces

In de bijlage bij de SRA-controlefilosofie is een schematisch overzicht opgenomen van het controleproces. Dit schema zal bij de verdere uitwerking van de guidance in de vorm van praktijkhandreikingen leidend zijn. In de SRA-controlefilosofie wordt bij de beschrijving van de controlethema’s in hoofdstuk 4 verwezen naar de fase in het controleproces waarop het thema betrekking heeft.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren