Thuis in uw branche

3.1 Inleiding

In de bijlage bij de controlefilosofie is een matrix opgenomen aan de hand waarvan - vanuit het perspectief van een aantal voor de accountantscontrole relevante gezichtspunten - een profielschets kan worden gemaakt van de te controleren entiteit.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren