Thuis in uw branche

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van een zestal thema’s beschreven wat de gevolgen zijn voor de accountantscontrole van de profielkenmerken die wij toedichten aan kleine(re) entiteiten. De kenmerken zijn veelal gekoppeld aan het ontwikkelstadium van de entiteit; naarmate de entiteit ‘groeit’, veranderen ze. Daarbij horen ook andere gevolgen voor de controle.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren