Thuis in uw branche

Handboek Controle - Deel 2 (online versie)

Het Controleproces (versie 18 december 2014)

In het handboek worden de elementen van het controleproces nader toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat de accountant in voldoende mate kennis heeft van de standaarden en overige wet- en regelgeving.

Opmerking: Deel 2 wordt in de periode juni 2017 – juni 2019 vervangen door een aantal praktijkhandreikingen zoals Foutenevaluatie, Steekproeven & cijferanalyse, Gegevensgerichte werkzaamheden, Systeemgerichte werkzaamheden en Materialiteit.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren