Thuis in uw branche

2.1 Het toewijzen van opdrachtteams

De accountant die als opdrachtpartner fungeert, is verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de controleopdracht en draagt zorg voor passende competenties en capaciteiten binnen het opdrachtteam. Dit houdt in dat de teamleden – inclusief de opdrachtpartner en eventueel door hem ingeschakelde deskundigen die geen deel uitmaken van het opdrachtteam – voldoende kennis en ervaring moeten hebben om de opdracht uit te kunnen voeren, maar ook over voldoende tijd moeten beschikken. Passende competenties en capaciteiten blijken onder andere uit:

  • inzicht in en ervaring met soortgelijke opdrachten, qua aard en complexiteit,
  • adequate opleiding en relevante trainingen,
  • beschikken over vaktechnische deskundigheid, bijvoorbeeld op gespecialiseerde gebieden,
  • in staat zijn om professionele oordeelsvorming toe te passen.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren