Thuis in uw branche

3.1 Doelstellingen en activiteiten

Het is voor de accountant van belang om inzicht te hebben in de doelstellingen die de leiding van de entiteit heeft geformuleerd en op welke manier zij deze doelstellingen wil realiseren. Met wat voor soort organisatie heeft de accountant te maken en wat mag hij verwachten ten aanzien van de manier waarop de organisatie is ingericht en wordt aangestuurd? Alleen als doelstellingen duidelijk en helder worden geformuleerd en gecommuniceerd, kan worden beoordeeld of, en zo ja waardoor en in welke mate, de realisatie van die doelstellingen wordt bedreigd en kan de informatieverzorging over realisatie en bedreigingen zodanig worden vormgegeven dat deze een basis vormt voor (bij)sturing. Ervan uitgaande dat een belangrijke doelstelling van vrijwel alle entiteiten, waaronder ondernemingen in het mkb, zal zijn het waarborgen van continuïteit, dan zijn de daarvan afgeleide doelstellingen de volgende:

  • de betrouwbaarheid van de (financiële) informatieverzorging,
  • de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten, veelal georganiseerd in (bedrijfs)processen,
  • de naleving van relevante wet- en regelgeving,
  • de bewaking van activa tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren