Thuis in uw branche

4.1 Verantwoording (inclusief verslaggevingsstelsel)

Nadat de accountant de entiteit en haar omgeving in kaart heeft gebracht, richt hij zich op een analyse van de financiële overzichten. Hij stelt vast aan welke (wettelijke) eisen de verslaggeving dient te voldoen en of daaruit specifieke aandachtspunten voor de controle kunnen voortvloeien. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

  • complexe verslaggevingsregels,
  • de toepasselijkheid van gekozen grondslagen voor verslaggeving,
  • waarderingsvraagstukken met subjectieve elementen, waarvan de uitkomst een belangrijke invloed heeft op het beeld van de financiële overzichten, of
  • zeer specifieke regelgeving met betrekking tot toelichtingsvereisten.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren