Thuis in uw branche

4.3 Sturen en beheersen

De mate waarin het management in staat is om de activiteiten van de entiteit te kunnen besturen en te beheersen, hangt in belangrijke mate samen met de manier waarop vooraf gestelde normen en performance-indicatoren zijn vastgesteld. Het is dan ook van belang dat de accountant inzicht verwerft in de manier waarop de entiteit de geleverde prestaties registreert en meet en deze confronteert met de gestelde normen. Performance-indicatoren kunnen daarbij dienen om tijdig vast te stellen of de normen gehaald zullen worden en, indien dat niet het geval lijkt te zijn, te kunnen bijsturen. Goede normen en prestatie-indicatoren helpen de entiteit om mogelijke kansen en bedreigingen met belangrijke gevolgen voor de bedrijfsvoering te identificeren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren