Thuis in uw branche

4.4 Inrichting van de administratie

Bij de inrichting van de administratie van de primaire processen kan aansluiting worden gezocht bij de typologie van de onderneming (zie hoofdstuk 4.4). Daarbij zijn niet alleen de aard en omvang van de transacties van belang, maar zal ook gekeken worden naar wat, wanneer, met welke mate van detail en in welke samenhang geadministreerd moet worden (de ‘boekhouding’). Zowel handel, massa- en stukproductie als dienstverlening kennen een aantal basisprocessen, zoals inkoop, betalingen, personeel, verkoop, ontvangsten en dergelijke, die – afhankelijk van de soort entiteit – wel of niet zullen voorkomen.

De accountant moet inzicht verkrijgen in hoe de entiteit haar administratie van de primaire processen heeft georganiseerd. Met welke diepgang dat inzicht moet worden verkregen, is onder andere afhankelijk van de betekenis van de betreffende onderdelen voor de totstandkoming van de financiële overzichten én, daarmee samenhangend, voor de controleaanpak van de accountant.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren