Thuis in uw branche

7.0 Algemeen

Op basis van Standaard 450 evalueert de accountant de invloed van onderkende afwijkingen op de controle. Dit doet hij zowel gedurende als na afloop van de controlewerkzaamheden.

Verder evalueert hij de invloed van mogelijk niet-ontdekte en van de niet-gecorrigeerde afwijkingen (voor zover aanwezig) op de financiële overzichten. De accountant betrekt in zijn evaluatie van de controlebevindingen de niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa, de gebeurtenissen na het einde van de verslagperiode en de uitgangspunten betreffende de continuïteitsveronderstelling.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren