Thuis in uw branche

7.3 Evaluatie van de systeemgerichte controlewerkzaamheden

Van alle ontdekte afwijkingen en tekortkomingen in de interne beheersingsmaatregelen beoordeelt de accountant de aard en oorzaak, de eventuele samenhang tussen individuele afwijkingen alsmede een eventuele impact op (de uitgangspunten voor) de gekozen controleaanpak.

Dit gebeurt zowel tijdens de uitvoering van de controlewerkzaamheden als na afloop daarvan.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren