Thuis in uw branche

7.5 Evaluatie van het risico van een afwijking van materieel belang

De evaluatie van de controlebevindingen is een proces dat uit meerdere onderdelen bestaat.

Dit zijn de volgende onderdelen: 

  • de evaluatie van onderkende afwijkingen,
  • de evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden,
  • de evaluatie van de verantwoording.

Gedurende het hele controleproces beoordeelt de accountant of het eerder vastgestelde materieel belang nog voldoet, gegeven de samenstelling van de financiële overzichten en de uitkomsten van de controlewerkzaamheden tot op dit moment. Hij dient het materieel belang aan te passen als de controlebevindingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als blijkt dat de gekozen benchmark niet langer voldoet of de waarde ervan door geconstateerde afwijkingen sterk verschilt van de waarde die uit de voorlopige financiële overzichten bleek.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren