Thuis in uw branche

9.1 Beoordeling van het voortzetten van de opdracht

Na afronding van de controlewerkzaamheden beoordeelt de accountant of er aanleiding is om zich niet te laten herbenoemen als accountant van de entiteit.

Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn een verschil van mening met de leiding van de entiteit of de personen belast met governance, waardoor sprake is van een vertrouwensbreuk, een uitbreiding van de groepsstructuur waardoor andere eisen aan de accountantscontrole worden gesteld, een stijgend beroeps- of aansprakelijkheidsrisico door wijzigende (bedrijfseconomische) omstandigheden bij de controlecliënt of een gedwongen roulatie van accountant als gevolg van onafhankelijkheidsbepalingen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren