Thuis in uw branche

Handboek Controle (downloadversie)

De SRA-controlefilosofie (versie 1 juli 2019)

  • Publicatiedatum: 1-7-2019

Het SRA-Handboek Controle is bij eenvoudige controleopdrachten toepasbaar en ook bij complexere entiteiten in een mkb- of not-for-profitomgeving, waar 'assurance' en 'control' de hoofdmoot vormen volgens de moderne controleopvattingen.

Dit handboek bestaat uit een aantal nauw met elkaar samenhangende praktijkhandreikingen over uiteenlopende onderdelen van het controleproces. Deze praktijkhandreikingen worden voorafgegaan door de SRA-Controlefilosofie.

Dit handboek is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van de elektronische werkprogramma’s voor de controlepraktijk. Vanzelfsprekend sluit het SRA-Handboek Controle aan bij alle op de accountantscontrole van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren