Thuis in uw branche

Standaard Bankverklaring

Instructie

  • Publicatiedatum: 9-3-2021

De instructie 'Standaard bankverklaring' richt zich op de verzending van standaard bankverklaringen in het kader van een opdracht tot controle van financiële overzichten (veelal de jaarrekening).

In de jaarrekening moet een aantal zaken worden vermeld die de accountant slechts via informatie van derden, veelal de bank, kan vaststellen. Deze instructie helpt u bij het opvragen van een bankverklaring.

Tevens is er een checklist in de instructie opgenomen, zodat u, na ontvangst van de bankverklaring, kunt nagaan of alle informatie klopt.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.