Thuis in uw branche

Afsluiting Controledossiers

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 30-6-2021

De praktijkhandreiking 'Afsluiten controledossiers' richt zich op de afsluiting van controledossiers bij wettelijke controles.

Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 11- 5 voor dat een accountantsorganisatie ervoor moet zorgen dat de externe accountant uiterlijk 60 dagen na de ondertekening van de controleverklaring de in artikel 11-3 van de Bta bedoelde gegevens en bescheiden in het controledossier heeft opgenomen en het controledossier heeft afgesloten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren