Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 5-5-2022

Afsluiting Controledossiers

Praktijkhandreiking
De praktijkhandreiking 'Afsluiten controledossiers' richt zich op de afsluiting van controledossiers bij wettelijke controles.

Deze praktijkhandreiking richt zich op de afsluiting van controledossiers bij (wettelijke controles). Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) schrijft in artikel 11-5 voor dat een accountantsorganisatie ervoor moet zorgen dat de externe accountant uiterlijk 60 dagen na de ondertekening van de controleverklaring de in artikel 11-3 van de Bta bedoelde gegevens en bescheiden in het controledossier heeft opgenomen en het controledossier heeft afgesloten.