Praktijkhandreiking ESG Transparantie

  • Publicatiedatum: 22-3-2023

Met deze praktijkhandreiking wil SRA inzicht en kennis bieden om zijn leden te ondersteunen op het gebied van ESG-transparantie. Hiermee kunnen zij zichzelf en hun cliënten voorbereiden op het opstellen en controleren van ESG-rapportages, omdat zij hier vrijwillig voor kiezen of omdat er voldaan moet worden vanuit een wettelijke verplichting.

SRA ziet de ontwikkeling van een groeiende vraag naar ESG-transparantie. De bij SRA aangesloten kantoren bedienen gezamenlijk 55% van het Nederlandse mkb. Afhankelijk van de omvang en de impact die mkb-ondernemingen hebben op de ESG-thema’s, krijgen zij in meer of mindere mate te maken met deze ontwikkeling en de regels die voortvloeien uit de CSRD.

SRA-leden zijn in een aantal gevallen zelf groot van omvang en moeten daarom ook voldoen aan de CSRD, waarmee ze transparant moeten zijn over hun ESG-prestaties. Accountants kunnen deze praktijkhandreiking gebruiken om invulling te geven aan hun natuurlijke adviesfunctie dan wel ter voorbereiding op het opstellen of het controleren van deze informatie.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.