Praktijkhandreiking ESG Transparantie

  • Publicatiedatum: 22-3-2024

Met deze praktijkhandreiking wil SRA inzicht en kennis bieden om zijn leden te ondersteunen op het gebied van ESG-transparantie. Hiermee kunnen zij zichzelf en hun cliënten voorbereiden op het opstellen en controleren van ESG-rapportages, omdat zij hier vrijwillig voor kiezen of omdat er voldaan moet worden vanuit een wettelijke verplichting.

Update 22 maart 2024

De praktijkhandreiking ESG Transparantie is aangepast om de nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan de CSRD, als wel het ESG regelgevend landschap, te reflecteren. De belangrijkste gemaakte aanpassingen zijn: 

  • Verwijzingen zijn toegevoegd naar nieuwe begeleidende documenten, zoals het NBA 'stappenplan dubbele materialiteit'.
  • Update status CSRD: de implementatietijdlijn is aangepast, zoals de status van de vertaling van de CSRD naar de Nederlandse wetgeving, dat het ESRS-raamwerk op 31 juli 2023 is aangenomen en dat de sectorspecifieke standaarden zijn uitgesteld naar naar verwachting 2026.
  • Het scopegedeelte wat beschrijft wie er onder de CSRD valt, is uitgebreid met de nieuwe groottecriteria (50 miljoen, 25 miljoen, 250 werknemers)
  • Er is meer informatie toegevoegd over hoe bepaald moet worden welke entiteiten moeten rapporteren in het geval van (internationale) groepsstructuren, en hoe de 408-vrijstelling voor financiële rapportage zich verhoudt tot de duurzaamheidsrapportage.
  • De toekomstige rapportageverplichting (verwacht per 2028) voor non-EU entiteiten met significante activiteiten in de EU is toegevoegd.
  • Er is een paragraaf toegevoegd over ingroei vrijstellingen voor organisaties met minder dan 750 werknemers.
  • De aanpak CSRD-plichtige klanten is aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de hoeveelheid tijd die er nog is voor de CSRD-rapportage, als wel met nieuw opgedane inzichten. Hierbij zijn de te nemen stappen, als wel de invulling van deze stappen verbeterd.
  • De opleidingsvereisten voor auditors die assurance gaan geven over ESG-informatie zijn geüpdatet.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.