Thuis in uw branche

Foutenevaluatie

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 10-6-2021

Een belangrijk onderdeel van het controleproces betreft de evaluatie van gevonden afwijkingen. Dit gebeurt niet alleen aan het einde van de controle, maar ook en vooral tijdens de controlewerkzaamheden. Want die evaluatie van de geconstateerde afwijkingen is bepalend voor de oordeelsvorming door de accountant.

Deze praktijkhandreiking is bedoeld om de accountant in de praktijk handvatten te bieden voor de evaluatie van geconstateerde afwijkingen in overeenstemming met de Standaarden, en als 'guidance' voor de professionele oordeelsvorming die daarbij moet worden toegepast.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.