Thuis in uw branche

Gegevensgerichte steekproeven

Praktijkhandreiking en Steekproefmodel

  • Publicatiedatum: 1-7-2019

Deze praktijkhandreiking (inclusief steekproefmodel) is bedoeld om de gebruikers van de SRA Steekproefmethode van guidance te voorzien. De SRA-Steekproefmethode sluit aan op het nieuwe controlezekerheidsmodel, zoals dat in het voorjaar van 2017 is geïntroduceerd in de SRA-Praktijkhandreiking Risicoanalyse.

De SRA-Steekproefmethode is om die reden op een aantal onderdelen meer of minder ingrijpend gewijzigd. Die wijzigingen komen eveneens tot uitdrukking in deze geactualiseerde praktijkhandreiking. 

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de verwijzing naar de van toepassing zijnde controlestandaarden en enkele andere bronnen
  • het begrippenkader van steekproeftoepassingen, voorzien van een uitleg bij de in de diverse bronnen gehanteerde terminologie
  • een toelichting op de SRA-Steekproefmethode. Dit is een rekenmodel dat gehanteerd kan worden bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van gegevensgerichte steekproeven, gebaseerd op de controleaanpak zoals opgenomen in de SRA-guidance

In de update van het Model van 2 april 2019 is de SRA Steekproefmethode op enkele punten aangepast:

  • De evaluatie van de steekproef indien posten meer dan eenmaal worden geselecteerd.  
  • Lay-out technisch zijn een aantal zaken doorgevoerd.
Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren