Thuis in uw branche
Bekijk de cursus Werken met de SRA-Steekproefmethode

Gegevensgerichte steekproeven

Praktijkhandreiking en Steekproefmodel

  • Publicatiedatum: 27-1-2021

Deze praktijkhandreiking (inclusief steekproefmodel) is bedoeld om de gebruikers van de SRA Steekproefmethode van guidance te voorzien. De SRA-Steekproefmethode sluit aan op het nieuwe controlezekerheidsmodel, zoals dat in het voorjaar van 2017 is geïntroduceerd in de SRA-Praktijkhandreiking Risicoanalyse.

De SRA-Steekproefmethode is om die reden op een aantal onderdelen meer of minder ingrijpend gewijzigd. Die wijzigingen komen eveneens tot uitdrukking in deze geactualiseerde praktijkhandreiking. 

In deze praktijkhandreiking komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de verwijzing naar de van toepassing zijnde controlestandaarden en enkele andere bronnen
  • het begrippenkader van steekproeftoepassingen, voorzien van een uitleg bij de in de diverse bronnen gehanteerde terminologie
  • een toelichting op de SRA-Steekproefmethode. Dit is een rekenmodel dat gehanteerd kan worden bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van gegevensgerichte steekproeven, gebaseerd op de controleaanpak zoals opgenomen in de SRA-guidance

Naast het standaard steekproefmodel van SRA is er ook een vereenvoudigd model beschikbaar. Het vereenvoudigde model bevat geen direct zichtbare relatie met de controleaanpak en is met name bedoeld voor het efficiënt uitvoeren van een steekproef die gericht is op een vooraf bepaalde te behalen zekerheid. 

Het vereenvoudigde model biedt met name uitkomst als er ook door andere gegevensgerichte werkzaamheden een bepaalde zekerheid is verkregen, waardoor de nog te behalen zekerheid kan worden beperkt.

In beide modellen is de controle op aansluiting tussen steekproefplan en het selectieblad gewijzigd in formules die de bedragen overnemen en desgewenst kunnen worden overschreven. Daarnaast zijn de formules van de afronding verbeterd (hierdoor werden soms geen uitkomsten getoond).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren