SRA Thuis in uw branche

Gegevensgerichte steekproeven

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 04-04-2017

Deze SRA-Praktijkhandreiking is bedoeld om de gebruikers van de SRA Steekproefmethode van guidance te voorzien. De SRA-Steekproefmethode sluit aan op het nieuwe controlezekerheidsmodel, zoals dat in het voorjaar van 2017 is geïntroduceerd in de SRA-Praktijkhandreiking Risicoanalyse. De SRA-Steekproefmethode is om die reden op een aantal onderdelen meer of minder ingrijpend gewijzigd. Die wijzigingen komen eveneens tot uitdrukking in deze geactualiseerde Praktijkhandreiking.

Bij deze Praktijkhandreiking hoort het Model SRA Steekproefmethode. Dit model ondersteunt de SRA Steekproefmethode en is gebaseerd op de uitgangspunten voor de controleaanpak zoals vastgelegd in de guidance voor de SRA-Controlepraktijk die met ingang van 2017 van kracht is.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren