Thuis in uw branche

Kerndocumenten controleopdrachten

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-7-2020

Door in elke fase van het controleproces gebruik te maken van kerndocumenten ontstaat een samenvattende rapportage die 'the story of the audit' goed weergeeft.

Voor zowel de externe accountant als de eventueel bij de opdracht betrokken opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar zijn deze kerndocumenten van grote waarde. Ook bij de uitvoering van dossierinspecties, intern dan wel extern (SRA-review), leiden deze documenten de inspecteur als het ware door het controledossier.

Het SRA-Handboek Controle Deel 2 – Het SRA-Controleproces, besteedt in hoofdstuk 8.6 aandacht aan kerndocumenten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren