Thuis in uw branche

Onafhankelijkheid

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 6-12-2018

Met als basis de ViO en de gelijktijdig door de NBA uitgebrachte 'Toelichting op de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten', beoogt deze geactualiseerde SRA-praktijkhandreiking 'guidance' te geven aan een juiste implementatie van de nieuwe onafhankelijkheidsvoorschriften.

Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan de door de NBA uitgebrachte handreiking 1131 ‘Toepassing ViO’. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling deze praktisch toepasbare handreiking te dupliceren. Daarom wordt, met name in hoofdstuk 3, regelmatig verwezen naar deze NBA-handreiking 1131.

In deze praktijkhandreiking besteden we primair aandacht aan de accountantspraktijk buiten het OOB-domein.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren